YKB – Yrkeskompetensbevis 2018-10-10T13:10:31+00:00

Vad ÄR YKB?

Massa frågor om YKB – Yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

  • Delkurs 1: Sparsam Körning
  • Delkurs 2: Godstransporter
  • Delkurs 3: Lagar och regler
  • Delkurs 4: Ergonomi och hälsa
  • Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus